UWAGA!
Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (A.60) i dyplomy do odebrania w sekretariacie szkoły.
 


UWAGA !!!